آرشیو دسته بندی : سونوگرافی کیسه صفرا

آمادگی قبل از سونوگرافی

آمادگی قبل از سونوگرافی برای انجام یک سونوگرافی خوب و دقیق و به منظور بررسی با دقت رادیولوژیست از بیمار، بهتر است یک سری نکات قبل از انجام سونوگرافی رعایت شود . شایان ذکر است که این موارد شامل تمامی نکات سونوگرافی نمی شود . در ادامه برخی آمادگی قبل از سونوگرافی بیان می شود… […]

read more »

سونوگرافی کیسه صفرا

سونوگرافی کیسه صفرا یکی از روش های مناسب در تشخیص کیسه صفرا ، سونوگرافی کیسه صفرا است که با توجه به آن می توان بسیاری از مشکلات را می توان بررسی نمود . کیسه صفرا کیسه صفرا یکی از اعضای بدن می باشد که در قسمت پایین و در کنار کبد قرار دارد . محتوایی […]

read more »