باید و نباید های هفته سی و هفتم بارداری

باید و نباید های هفته سی و هفتم بارداری هفته چندم بارداری هستید؟ هفته های آخر بارداری؟ یا مثلا هفته سی و هفتم هستید؟ احساس سبکی می کنید؟ میدونید دلیل این سبکی و نفس راحت کشیدن چی هست؟ دلتون میخواد یکم راجب هفته های آخر بارداری و وضعیت خودتون و جنین داخل بدنتانبیشتر بدانید؟ برای […]

read more »