آیا سونوگرافی ضرر دارد ؟

آیا سونوگرافی ضرر دارد ؟ این سوال یکی از سوالات متداول مراجعه کنند به مراکز سونوگرافی می باشد که آیا سونوگرافی ضرر دارد ؟ آیا اشعه به جنین آسیب می رساند ؟ به ویژه مادران باردار این سوال را می پرسند و نگران انجام سونوگرافی می باشند . برای دریافت خود با ادامه مقاله مراجعه […]

read more »