کیسه صفرا

کیسه صفرا کیسه صفرا یکی از بیماری هایی می باشد که باید برای آن اهمیت بسیاری قائل شد . کیسه صفرا می تواند منجر به بیماری های بسیاری شود ولی شایع ترین آن معمولا سنگ صفرا می باشد . سنگ کیسه صفرا در بانوان دو برابر بیشتر از مردان رخ می دهد . کیسه صفرا […]

read more »