تشخیص حاملگی خارج از رحمی

تشخیص حاملگی خارج از رحمی برای اینکه حاملگی اتفاق بیفتد ، تخمدان باید تخمک را درون لوله فالوپی رها کند ، جایی که حدود 24 ساعت در آن می ماند. در آنجا با یک اسپرم در تماس باشد تا بارور شود. تخم بارور شده 3 یا 4 روز در لوله فالوپ می ماند تا اینکه […]

read more »