سونوگرافی کلیه

سونوگرافی کلیه سونوگرافی کلیه یکی از روش های مناسب به منظور تشخیص مشکلات می باشد . این روش یکی از کم خطر ترین روش های تشخیصی با دقت بسیار زیاد است . اما یکی از متداولترین سوالات بیماران در این زمینه این است که برای سونوگرافی کلیه باید ناشتا بود ؟ آمادگی قبل از سونوگرافی […]

read more »