رادیوگرافی اسكنوگرام

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0] رادیوگرافی اسكنوگرام مشکلات بسیاری به دلیل کوتاهی اندام تحتانی ممکن است ایجاد شود . این مشکلات با بررسی و معاینه پزشک قابل مشاهده هستند اما برای بررسی های دقیق تر می توان از رادیوگرافی اسكنوگرام استفاده نمود . اما درصورت وجود در این مشکل […]

read more »

رادیوگرافی و رادیولوژی الایمنت

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]رادیوگرافی و رادیولوژی الایمنت بخش ستون فقرات در بدن انسان از قسمت کف جمجمه آغاز می شود تا انتهای کمر به طول می انجامد . این بخش یکی از مهم ترین قسمت های بدن انسان می باشد که گاه دلایل متفاوتی منجر به ایجاد انحراف […]

read more »

رادیوگرافی

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]رادیوگرافی رادیوگرافی یکی از روش های عكس برداري پزشکی است که با استفاده از آن می توان به نحوی داخل بدن و جسم انسان را دید و از بعضی ابنورماليتي ها و مريضي هاي آن مطلع شد . این روش با استفاده از تابش اشعه […]

read more »