سونوگرافی سینه

سونوگرافی سینه انجام سونوگرافی سینه به دلیل عوارض کم و تشخیص دقیق یکی از روش های مناسب برای تشخیص سینه به شمار می آید . اما مراحل انجام سونوگرافی به چه صورت است ؟ چه عواملی باعث ایجاد سرطان سینه می شود ؟ آیا مردان نیز به سرطان سینه مبتلا می شوند ؟ برای پاسخ […]

read more »