سونوگرافی تنبلی تخمدان

سونوگرافی تنبلی تخمدان تنبلی تخمدان یکی از بیماری های شایع در بانوان می باشد که از هر 10 زن در سنین باروری ممکن است یک نفر به آن مبتلا شود . اما مهم ترین علل ایجاد تنبلی تخمدان چیست ؟ با چه روشی می توان آن را تخشیص داد ؟ سونوگرافی تنبلی تخمدان چگونه صورت […]

read more »

تنبلی تخمدان

تنبلی تخمدان یکی از بیماری بیماری های شایع در بانوان تنبلی تخمدان یاpcos  می باشد که در کتاب های آمار متفاوتی از آن ذکر شده است . دلایل ایجاد تنبلی تخمدان دلایل ایجاد تنبلی تخمدان هنوز مشخص نمی باشد ولی ممکن است به دلیل اختلال در برخی هورمون های زنانه مانند پروژسترون و استروژن ایجاد […]

read more »