اقدامات قبل از سونوگرافی NT

اقدامات قبل از سونوگرافی NT سونوگرافی NT یکی از مناسب ترین سونوگرافی هایی می باشد که باید در زمان خاص و سه ماهه اول بارداری در تمامی بانوان انجام شود . اطلاعات به دست آمده از این سونوگرافی می تواند در تشخیص بیماری های بسیاری موثر باشد . در این مطلب اقدامات قبل از سونوگرافی […]

read more »

سونوگرافی پروستات

سونوگرافی پروستات بیماری های پروستات در مردان یکی از بیماری های می باشد که سالانه بسیاری از افراد به آن مبتلا می شوند . یکی از روش های تشخیص انجام سونوگرافی پروستات می باشد . در این مطلب در رابطه با بیماری های پروستات و روش های تشخیص آن به طور کامل توضیح داده می […]

read more »