سونوگرافی داپلر رحم و تخمدان چگونه انجام می شود ؟

سونوگرافی داپلر رحم و تخمدان چگونه انجام می شود ؟ در مطالعاتی که بر روی حیوانات به طور مکرر انجام شده است که در نتایج آن تغییرات جریان خون در اندام های زنانه در شرایط طبیعی یا غیرطبیعی رخ می دهد. مطالعات اولیه نشان داد که یک عروق طبیعی تخمدان با فولیکول های بالغ مرتبط […]

read more »