سونوگرافی شکم و لگن

سونوگرافی شکم و لگن سونوگرافی یکی از روش های تشخیص بیماری می باشد . یکی از انواع سونوگرافی ، سونوگرافی شکم و لگن است . در ادامه توضیحات کاملی از دلایل انجام این سونوگرافی ذکر می شود . سونوگرافی شکم و لگن سونوگرافی شکم و لگن یا به درخواست پزشک معالج صورت می گیرد و […]

read more »