سونوگرافی شکم

سونوگرافی شکم یکی از سونوگرافی هایی که به منظور بررسی و چکاپ افراد می توان استفاده نمود ، سونوگرافی شکم می باشد . اما این سونوگرافی به چه منظور انجام می شود ؟ چه قسمت هایی در سونوگرافی شکم مورد بررسی قرار می گیرد ؟ سونوگرافی شکم باید توجه داشته باشید که در زمینه تمام […]

read more »

سونوگرافی شکم و لگن

سونوگرافی شکم و لگن سونوگرافی یکی از روش های تشخیص بیماری می باشد . یکی از انواع سونوگرافی ، سونوگرافی شکم و لگن است . در ادامه توضیحات کاملی از دلایل انجام این سونوگرافی ذکر می شود . سونوگرافی شکم و لگن سونوگرافی شکم و لگن یا به درخواست پزشک معالج صورت می گیرد و […]

read more »