سونوگرافی هفته های چهارم تا هشتم بارداری

سونوگرافی هفته های چهارم تا هشتم بارداری سونوگرافی یکی از مهم ترین قسمت در دوران بارداری می باشد که با توجه به شرایط مادر و جنین تعداد دفعات انجام آن می تواند برای هر فرد تغییر کند . سونوگرافی هفته های چهارم تا هشتم بارداری اطلاعات کامل و جامعی می تواند در اختبار پزشک قرار […]

read more »