سونوگرافی واژنیال

سونوگرافی واژنیال یکی از روش های بی خطر و بسیار دقیق برای بررسی و تشخیص بسیاری از بیماری ها ، سونوگرافی واژینال می باشد . اما این روش را می توان در دوران بارداری نیز انجام داد ؟ سونوگرافی رحم و تخمدان به منظور مشاهده بهتر و دقیق تر از رحم و تخمدان ها ، […]

read more »