سونوگرافی کودکان

سونوگرافی کودکان معمولا تا سن 14 سالگی محدوده کودکان یا اطفال است . یک ماهه اول زندگی دوران نوزادی ، یک سالی اول زندگی دوران شیرخوارگی ، دوسال اول زندگی را دوران نوپا می نامند . سونوگرافی روش بسیار خوبی برای تشخیص بسیاری از بیماری ها در زمان نوزادی و کودکی است . زیرا در […]

read more »