تنبلی تخمدان

تنبلی تخمدان یکی از بیماری بیماری های شایع در بانوان تنبلی تخمدان یاpcos  می باشد که در کتاب های آمار متفاوتی از آن ذکر شده است . دلایل ایجاد تنبلی تخمدان دلایل ایجاد تنبلی تخمدان هنوز مشخص نمی باشد ولی ممکن است به دلیل اختلال در برخی هورمون های زنانه مانند پروژسترون و استروژن ایجاد […]

read more »