مواردی که باعث مرگ نوزاد می شود !

مواردی که باعث مرگ نوزاد می شود ! مادر بعد از 9 ماه حمل جنین در شکم خود انتظار نوزاد سالمی دارد . این نگرانی برای زوجین بعد از تولد نوزاد نیز می باشد . بنابراین مادر باید مراقبت سلامت خود و جنین باشد تا خطری نوزاد را تهدید نکند . حال چه مواردی باعث […]

read more »