غربالگری سه ماهه دوم بارداری

غربالگری سه ماهه دوم بارداری بسیاری از والدین قبل از بدنیا آمدنه جنین خود نگران سالم بودن ان هستند . خوشبختانه به غربالگری بارداری می توان شرایط جنین را به طور کامل و دقیق بررسی نمود . یکی از غربالگری هایی که در بارداری مورد استفاده قرار می گیرد غربالگری سه ماهه دوم بارداری می […]

read more »