رادیولوژی دندان

رادیولوژی دندان حتما تا کنون برایتان پیش آمده است که هنگام مراجعه به دندانپزشکی ، نیاز به  رادیولوژی دندان ها داشته باشید . اما رادیولوژی دندان بر چه اساسی صورت می گیرد ؟ آیا عوارضی دارد ؟ با ادامه مطلب همراه باشید … رادیولوژی دندان رادیولوژی دندان شامل چند مدالیته می باشد . رادیوگرافی OPG […]

read more »