الاستوگرافی چیست و چه کاربردی دارد ؟

الاستوگرافی چیست و چه کاربردی دارد ؟ بررسی سفتی بافت از هزاران سال پیش تا کنون ، یکی از راههای تشخیص بیماری بوده است . بسیاری از بیماری ها باعث تغییراتی در سفتی بافت های بدن می شوند که قابل توجه ترین آنها سرطان هستند . این تغییرات در گذشته با انجام معاینه فیزیکی و […]

read more »