سونوگرافی رحم و تخمدان چه کاربردی دارد ؟ 

سونوگرافی رحم و تخمدان چه کاربردی دارد ؟ رحم و تخمدان دو عضو مهم و حیاتی در بدن زن می باشد که نقش مهمی در باروری و سلامت ایفا می کند . این دو عضو دچار بیماری ها و سرطان هایی می شود که تشخیص آن با سونوگرافی است . در ادامه با ما همراه […]

read more »