سونوگرافی NT

سونوگرافی NT سونوگرافی NT   به مشاهده ی مایع شفاف زیر پوستی جنین در پشت گردن وی می پردازد. این مایع شفاف پشت گردن ( Nuchal translucency ) یا همان NT را می توان با دستگاه سونوگرافی زمانی که جنین بین هفته 11 و 13 بارداری است، اندازه گیری کرد. تمامی جنین ها این مایع […]

read more »

سونوگرافی

سونوگرافی سونوگرافی ، روش تشخیصی بدون دردی است که با استفاده از امواج صوتی، امکان مشاهده و عکس برداری از قسمت های داخلی بدن را فراهم می کند. از این روش، جهت تشخیص و بررسی شرایط مختلف پزشکی نیز استفاده می شود، از جمله: بررسی علت درد، التهاب و عفونت ارگان های داخلی بدن، بررسی […]

read more »