سونوگرافی کیسه صفرا

سنگ صفرا این وضعیت به شرایطی گفته می شود که سنگ های کوچک و یا گاهی یک سنگ بزرگ در داخل کیسه صفرا ایجاد شود. در برخی موارد سنگ صفرا منجر به دردی شدید در فرد می شود، اما حدود 90 درصد مبتلایان به سنگ صفراوی هیچ گونه علامتی ندارند. در برخی موارد، سنگ صفراوی […]

read more »

کیسه صفرا

کیسه صفرا کیسه صفرا یکی از بیماری هایی می باشد که باید برای آن اهمیت بسیاری قائل شد . کیسه صفرا می تواند منجر به بیماری های بسیاری شود ولی شایع ترین آن معمولا سنگ صفرا می باشد . سنگ کیسه صفرا در بانوان دو برابر بیشتر از مردان رخ می دهد . کیسه صفرا […]

read more »